ÇORUM DİŞHEKİMLERİ ODASI
1.OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 21-22 Kasım 2023 tarihli toplantısında; Sivas  Dişhekimleri Odasına  bağlı Çorum  ilinde  Dişhekimleri Odası kurulmasına  ilişkin Çorum’da  bulunan dişhekimlerinin talepleri görüşülerek, Çorum Dişhekimleri Odamızın kurulmasına karar verildi ve 5 kurucu üye atandı.

Yasa gereği kuruluşunu takiben 3 ay içerisinde yapılması gereken Kurucu Genel Kurul, 11 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirildi. Genel Kurul'da yapılan seçimlere ilişkin İlçe Seçim Kurulundan alınan mazbatalardan sonra Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıda olup, diğer kurullar süreç içerisinde görev dağılımını yapacaktır.

Çorum  Dişhekimleri Odası kurullarında görev alan tüm meslektaşlarımıza başarılar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği 

 

ÇORUM DİŞHEKİMLERİ ODASI

YÖNETİM KURULU

 GÖREVİ

 ADI - SOYADI

 BAŞKAN

 ALİ HASDEMİR

 BAŞKANVEKİLİ

 MURAT KAHRAMAN

 GENEL SEKRETER

 ÖZNUR YETGİN

 SAYMAN

 ESEN GÜBÜT

 ÜYE

 İLTER EROĞLU

 

DİSİPLİN KURULU

 GÖREVİ

 ADI - SOYADI

 ÜYE

 OĞUZ UZAN

 SÜMEYRA ERİKÇİ

 ÇAĞDAŞ KADİT

 UĞUR SARI

 MEHMED ERENALP TEMİRTEKİN

 

DENETLEME KURULU

 GÖREVİ

 ADI - SOYADI

 ÜYE

 NEJLA ADIGÜZEL AKÇA

 LÜTFİ KILINÇKIRAN

 CEMRE MUTLU

 

 

DELEGE

 GÖREVİ

 ADI - SOYADI

 DELEGE

 MURAT KAHRAMAN

 ESEN GÜBÜT

 ÖZNUR YETGİN

 VEDA ARSLAN BOYNUEĞRİ

 İLTER EROĞLU