TDBD 210.SAYI BAŞYAZI
‘YÖK’ün adım atmasını bekliyoruz’

6 Şubat depremlerinin yıldönümünü geride bıraktık. Merkez Yönetim Kurulumuzdan oluşturduğumuz heyetle hem anma toplantılarına katılmak, hem de meslektaşlarımızın ve Odalarımızın çözülememiş sorunlarını yerinde görmek üzere deprem bölgesine gittik. Odalarımız ve serbest çalışan meslektaşlarımızın yanı sıra dişhekimliği fakülteleri ve ağız diş sağlığı merkezlerini de ziyaretlerimize ekledik. Meslektaşlarımız için oluşturduğumuz konteyner muayenehaneler bazı illerde misyonunu tamamlarken Adıyaman ve özellikle Hatay’da işlev görmeye devam ediyor.

Depremden bir yıl sonra gördüğümüz manzara iç açıcı değil. Başta Hatay olmak üzere yıkımın büyük olduğu illerde henüz enkaz kaldırma çalışmaları bile tamamlanmış değil. İmar planları hazır değil; bu da kentlerin toparlanmasını sağlayacak yeniden inşa faaliyetinin uzun bir zamana yayılacağını gösteriyor. TOKİ eliyle çoğunlukla kentlerin dış bölgelerinde yapılmaya devam eden konut inşaatları var ama yıkılan bina sayısıyla karşılaştırıldığında son derece sınırlı sayıdalar. Depreme hazırlık için konulmuş vergilerin nereye gittiğini yurttaşlar olarak sormamız gereken noktadayız.

1 Mart’ta 1219 sayılı yasada yapılan değişiklikle muayenehanede dişhekiminin yanında başka bir dişhekimini çalıştırabilmesine olanak sağlandı. Bu, yaklaşık 25 yıldır Türk Dişhekimleri Birliği’nin ısrar ettiği düzenlemelerden biriydi. 1999’da Abant’ta yapılan TDB Başkanlar Konseyi toplantısında İstanbul Dişhekimleri Odası delegesi Ayhan Berk meslektaşımızın sunduğu çalışmayla konu gündemimize girmişti. 2021 yılında yapılan TDB 18. Olağan Genel Kurulu’nda da Adana ve Tekirdağ dişhekimleri odalarımızın verdiği önergelerle Merkez Yönetim Kurulu’nun çalışma programına eklenmişti. Biz ve bizden önceki tüm TDB yönetimleri bu konudaki takiplerini sürdürmelerine rağmen ancak bugün sonuç alabildik. Bunu da Türkiye’de meslek örgütlerinin kendi mesleklerin lgilendiren konularda dahi politikaya etki etme-lerinin ne kadar zor olduğunu gösteren bir örnek olarak kaydedelim.

Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te 5 Mart’ta yeni bir değişiklik yapıldı. Muayenehanelerden önizin ve deprem güvenlik raporu istenmesine dair düzenlemeler kaldırıldı. Uygulamada hâlâ bazı sağlık müdürlüklerinin deprem güvenlik raporuyla yapı izin belgesini karıştırmalarından kaynaklanan sorunlar olduğunu duyuyoruz; Bakanlığın konuyla ilgili uyarıları yapmasını bekliyoruz.

8 Mart’ı kadınlara yönelik şiddet eylemlerinin ve hak ihlallerinin gerilemediğini gösteren verilerle geride bıraktık. Kadınların talebi net: İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönülsün ve ilk imzacılarından olduğumuz o sözleşmenin ruhuna uygun uygu-lamalar için kararlılık gösterilsin. Biz de bunun önemli bir başlangıç noktası olacağı kanaatindeyiz.

Dişhekimliği fakültelerinin ve kontenjan sayılarının kontrolsüzce artırılmasına karşı girişimlerimiz devam ediyor. Sağlık Bakanlığı’nın dahi yılda 1500-2000 arası bir mezun sayısının yeterli olacağına dair tespitlerine rağmen kontenjanlarda hiçbir azaltılma yapılmaması da dahil olmak üzere tüm bu sorunları aktarmak üzere YÖK’ten randevu istedik. Bu konuda bıçak kemiğe dayanmış durumda. Diyalog yoluyla sorunlarımızı aktaramazsak bütün Odalarımızı YÖK önünde toplayarak tepkimizi ortaya koyacağız.

31 Mart’ta yerel yönetim seçimleri yapılacak. Türkiye çapında birçok ilçede meslektaşlarımızın adaylıklarına ilişkin bilgiler geliyor. Ağız diş sağlığı bilincinin gelişmesine yönelik uygulamaları yerel yönetimlerde yaygınlaştıracakları umuduyla aday meslektaşlarıma başarılar diliyorum.

A.Tarık İşmen
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı