YÖK, TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ’NE RANDEVU VERMİYOR

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, Genel Başkanvekili Burak Saran, Genel Sekreteri Emel Eroğlu Uzer, Genel Saymanı Tolga Beray ile  TDB Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Ahmet Tunahan ve Genel Sekreteri Alper Altay, Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı Cenk Ataç, Konya Dişhekimleri Odası Mete Algen ve Ordu Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri  Bahtiyar İnce, TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu Üyeleri ve Adana, Ankara, Bursa,  Denizli,  Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu temsilcileri, 20 Mart 2024 tarihinde Yükseköğretim Kurulu önünde bir basın açıklaması yaptı.

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen yaptığı açıklamada; “Türk Dişhekimleri Birliği gibi bir Anayasal kuruluş olan Yüksek Öğretim Kurulu'nun Sayın Başkanından dişhekimliği eğitimi gibi ortak sorun ve sorumluluklarımız hakkında konuşmak ve fikir alışverişinde bulunmak, "Sayıları giderek artan Dişhekimliği Fakülteleri, öğrenci kontenjanları ve dişhekimliği eğitiminin niteliği, deprem sonrası eğitim, depremden etkilenen öğrenciler ile doktora ve uzmanlık öğrencilerinin durumuna ilişkin görüş ve değerlendirmelerimizi paylaşmak" üzere 2021 yılından bu yana 6 defa randevu talebimize, bırakın olumlu cevap vermeyi geri dönüş dahi yapılmamıştır.

Eğitimimiz için adeta kanayan bir yara olan “Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması” konusunu 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü münasebetiyle yaptığımız basın toplantısında kamuoyuyla paylaştık. Bu gün dahil altıncı randevu talebimize sessiz kalınarak olumlu yanıt verilmemesi nedeniyle TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, Dişhekimleri Oda Başkanlarımız ve TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyon Üyelerinden oluşan grubumuzla, YÖK önünde bu Basın Açıklaması ile Sayın YÖK Başkanına ve kamu oyuna sesleniyoruz.” dedi.

İşmen; Türk Dişhekimleri Birliği'nin kanunların kendisine yüklediği sorumluluklar kadar, benzer sorumluluğu bulunan makamın da bunu taşıması gerekirken, kamu kurumu niteliğinde 50 bin dişhekimini temsil eden meslek kuruluşunun iletişim isteğinin “YOK” olarak görülmesinin her neyse nedenlerini anlaşılmaz bir keyfilik olarak görüyor ve kabul edilemez buluyoruz.

Kamu kaynaklarının etkin şekilde kullanılması, dişhekimliği eğitiminin geliştirilebilmesi, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin niteliğinin korunabilmesi ve dişhekimi emeğinin değerinin korunabilmesi için bir kez daha ifade ediyoruz;

  • İnsan gücü planlaması yapılmadan dişhekimliği fakültesi açılmamalı,
  • Nitelikli dişhekimi eğitimi için uluslararası standartlarda akademik kadro olması, vazgeçilmez olmalı,
  • Henüz eğitime başlamamış olan fakülteler kapatılmalı,
  • Eğitim veren fakültelerde ise kontenjanların hızla azaltılmasını sağlayacak kararlar hiç zaman yitirilmeden alınmalıdır.”  diye konuştu.

TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu Başkanı Sıla Beşlioğlu da, “Mevcut sorunlarımıza çözüm bulmak ve taleplerimizi iletmek üzere YÖK Başkanlığı’nın önüne geldik ancak olumsuz yanıt aldık. Biz her zaman sorunlarımız iletmeye devam edeceğiz” dedi.

Basın açıklaması için tıklayınız…