20 MART DÜNYA AĞIZ SAĞLIĞI GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü dolayısıyla bugün TDB Genel Merkezinde  bir basın toplantısı düzenlendi. Basın Toplantısına;  TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, Genel Başkanvekili Burak Saran, Genel Sekreteri Emel Eroğlu Uzer, Genel Saymanı Tolga Beray ile TDB Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri, Bursa Dişhekimleri Odası Başkanı Ahmet Tunahan ve Genel Sekreteri Alper Altay, Eskişehir Dişhekimleri Odası Başkanı Cenk Ataç, Konya Dişhekimleri Odası Mete Algen ve Ordu Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri  Bahtiyar İnce, TDB Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu Üyeleri ve Adana, Ankara, Bursa,  Denizli,  Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Konya, Mersin, Ordu, Samsun ve Zonguldak Dişhekimleri Odası Yerel Öğrenci Kolu temsilcileri katıldı.

TDB Genel Başkanı  A.Tarık İşmen yaptığı açıklamada; “Ağız diş sağlığı hastalıkları dünyada 3,5 milyar insanı etkileyen en yaygın sağlık sorunudur. Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları; çocuklardan, erişkinlere ve yaşlılara kadar toplumun bütün kesimlerini, kadın erkek ayırımı olmaksızın sağlığını olumsuz etkileyen başlıca ağız hastalıklarıdır. Ağız sağlığı olmadan ülkelerin sağlık sistemlerinin performanslarını yükseltmek mümkün olamamaktadır. Diş ve diş eti hastalıkları; dünyada ki düşük ve orta gelirli ekonomiye sahip ülkelerde çok daha yüksek yaygınlığa sahip bir hastalık olarak karşımıza çıkmakta ve bu durum genel sağlık giderlerinin de yükselmesine neden olmaktadır" dedi.

Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de diş çürüğünün toplumun bütün kesimlerinde yaygınlığının net olarak görüldüğünü söyleyen İşmen, "Bugün biliyoruz ki diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir ve korunabilir hastalıklardır. Ve planlı ve sürdürülebilir koruyucu ağız-diş sağlığı projelerinin tüm ülke sathında uygulanması durumunda, öncelikle çocuklarımız çürüksüz dişlere sahip olabilirler. Birçok ülkenin hükümetleri (Almanya, Fransa gibi nüfusu 80 milyon civarında olan ülkeler), ülke genelindeki dişhekimlerinden faydalanarak, ödemelerini sosyal sigorta kapsamı içine almışlar ve "Ulusal Programlar'' sayesinde koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin toplumun her kesimine ulaşmasında, çok büyük başarılar elde etmişlerdir" dedi.

Ulusal Koruyucu Ağız-Diş Sağlığı’ programlarının tüm ülke genelinde uygulanmasının önemine ve gerekliliğine değinen İşmen, bu anlamda Sağlık Bakanlığı’nın Aile Dişhekimliği uygulamasının önemli bir adım ve fırsat olduğunu ancak uygulamanın  içinin iyi doldurulması ve tanımlanması gerektiğinin altını çizdi.

TDB Genel Sekreteri Emel Eroğlu Uzer’de  kamuda verilen ağız diş sağlığı hizmetlerinin ülkenin ihtiyacını karşılamaya yetmediğini  ifade ederek "Kamuda özellikle son yıllarda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ile kamuya alınan diş hekimi sayısında bir artış var. Ancak Türk toplumunun ağız ve diş sağlığı sorunlarının oranını düşündüğümüzde var olan kadro ve fiziksel imkanlarla bu sorunların çözülmesi mümkün görünmüyor. Toplumun neredeyse tamamına yakınının diş eti sorunu var. Bu kadar sık randevu saat aralığına rağmen kamunun bu şekilde toplumun tümüne hizmet vermesi akılcı da değil, doğru da değil." diye konuştu.

Emel Eroğlu  Uzer, dişhekimliği fakülteleri ve kontenjan sayılarındaki endişe verici artışa değinerek,  dişhekimliğinde insangücü planlaması ile ilgili olarak uzun süredir Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  Başkanı’ndan randevu taleplerine  yanıt alamadıklarını o nedenle bugün saat : 15:00’de YÖK önünde TDB Öğrenci Kolu temsilcileri ile birlikte basın açıklaması yapılacağını söyledi.

Basın  Dosyası için  tıklayınız…

Basından Yansımalar için tıklayınız...

 

 

 

HABER GÖRSELLERİ