KAMUYA SADECE 286 DİŞHEKİMİ ATANMASINA YÖNELİK TEPKİLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NA İLETTİK

Kamuya '286' dişhekimi atama ilanının Sağlık Bakanlığı web sitesinden alıntı yapılarak web sitemizde ve sosyal mecralarımızda yayımlanması üzerine, meslektaşlarımızın açıklanan kadronun azlığına olan haklı tepkileri, hükümetin gündemine alınmak üzere konunun asıl muhatabı olan Sağlık Bakanlığı’na aşağıdaki yazımızla iletilmiştir.

“Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması” dosyamızı 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde yapacağımız bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı gün randevu talebimize olumlu yanıt verilirse TDB organları, Oda Başkanlarımız ve TDB Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu üyeleri ile YÖK Başkanı ile görüşeceğiz. Randevu verilmezse kurum önünde basın açıklaması yapacağız. Atama sayısına tepki gösteren, kamuya daha fazla atanma isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Önü alınamayan fakülte açılışları ve aynı zamanda kontenjanların da arttırılması ile ortaya çıkan son derece olumsuz tabloda; siyasi popülizmin dişhekimliği mesleğini ve ülke gerçeklerini taşınamaz noktaya getirdiğini görüyoruz.

Akademik kadroların fakülte ve öğrenci sayılarına orantılı olarak artmaması, dişhekimliği eğitiminin niteliğini düşürmekle birlikte etik, deontolojik ve malpraktis sorunlarına ilişkin risk oranını da giderek yükseltmektedir.

Ayrıca dişhekimine başvuru sıklığı yıllardır hep 0,66 yıl/adet olarak seyretmektedir. Bu oran ülkedeki ağız diş sağlığının ciddiyetini gösterirken önemli bir yatırım gerektiren serbest çalışma olanaklarını da kısıtlamaktadır.

Diğer yandan koruyucu sağlık hizmetleri yerine yeterli kadrolar olmaksızın tedavi edici hizmetleri önceleyen Bakanlık, eğitim sorumluluğundan çok hasta tedavisi konusunda piyasa koşulları ile rekabet eden dişhekimliği fakülteleri ve ihtiyaçtan çok daha fazla fakültelerin açılmasıyla kamu kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü yok eden YÖK; ülkemizdeki ağız diş sağlığındaki bu sistemsizliğinin baş aktörleri ve esas sorumlusu olan kurumlardır.

Özellikle 2010 yılından itibaren akıl dışı bir şekilde artan dişhekimliği fakültesi ve mezun sayısı nedeniyle ortaya çıkan işsizlik/işçileşme sorunu giderek büyümektedir.

2010 ve daha öncesinde İnsangücü planlamasına ilişkin Birliğimiz tarafından konunun uzmanlarının da katıldığı çalıştaylarda her yıl hazırlanan dişhekimliğinde insangücü planlaması dosyalarının ilgili kamu kurumları ile paylaşılmasına rağmen kamu kaynakları halen israf edilmekte, ülkemizin çalışkan ve zeki insan grubunda yer alan önemli değeri dişhekimleri işsizliğe, dişhekimliği mesleği de değersizleştirilmeye mahkum edilmektedir.

Kamuya “286" dişhekimi atama ilanının Sağlık Bakanlığı web sitesinden alıntı yapılarak web sitemizde ve sosyal mecralarımızda yayımlanması üzerine, meslektaşlarımızın açıklanan kadronun azlığına olan haklı tepkileri hükümetin gündemine alınmak üzere konunun asıl muhatabı olan Sağlık Bakanlığı’na aşağıdaki yazımızla iletilmiştir.

“Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması” dosyamızı 20 Mart Dünya Ağız Sağlığı Günü’nde yapacağımız bir basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşacağız. Aynı gün randevu talebimize olumlu yanıt verilirse TDB organları, Oda Başkanlarımız ve TDB Öğrenci Kolu Yönetim Kurulu üyelerinin yer alacağı grubumuzla YÖK Başkanı ile görüşeceğiz. Randevu verilmezse kurum önünde basın açıklaması yapacağız. Atama sayısına tepki gösteren, kamuya daha fazla atanma isteyen tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Meslektaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. ‎

04/03/2024 tarih ve E-32051835-002-2024-00-1067 sayılı yazımız için tıklayınız.