BUGÜN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart, kadınların hak mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olan 8 Mart 1857 tarihinde New York'ta tekstil fabrikası işçilerinin grevi sırasında katledilen 129 dokuma işçisi kadının eşit haklar mücadelesine ithaf edilen özel bir gün, bir anma günü.

Biz de her yıl olduğu gibi, bu 8 Mart’ta da, kadının hayatın her alanında varlık göstermesini mümkün kılan, geçmişten bugüne kadın hakları savunucularını, o cesur kadınları saygıyla anıyor; kadınların güçlü bir şekilde temsil edildikleri, seslerini duyurdukları, haklarını savundukları günlere ulaşmak amacıyla çalışmaya devam edeceğimizi haykırıyoruz.

Haykırıyoruz çünkü kadınlar hâlâ hak mücadelesi veriyor, eşitlik mücadelesi veriyor. Kadınlar hâlâ hayatta kalma mücadelesi veriyor. Son zamanlarda sayısı giderek artan kadına yönelik şiddet vakaları, toplumun büyük bir sorunu haline gelmiştir. Kadınlar, evlerinde, sokaklarda, iş yerlerinde ve hatta dijital ortamlarda bile şiddetle burun buruna yaşamakta, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Cinsiyet eşitsizliği, ataerkil düşünce yapısı, kadına yönelik şiddeti arttırmakta, kadınların güvenlik, özgürlük ve insan haklarını engellemektedir. İşte bu sebeple, kadına yönelik şiddet vakaları, bireysel değil toplumsal bir sorun olarak ele alınmalıdır. Çözümü için hükümetler, sivil toplum kuruluşları, medya, eğitim kurumları ve bireyler olarak herkes bir araya gelerek kadına yönelik şiddeti engellemek için ortak bir mücadele yürütmelidir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede sessiz kalmak, şiddeti normalleştirmek demektir. Kadına şiddete karşı ses çıkaran, mağdurlara destek olan, eşitlikçi bir toplum için çalışmak, ancak şiddeti önlemeye yönelik politikaları ve yasal düzenlemeleri güçlendirmekle mümkün. Kadınların ve çocukların güvenliği, şiddet mağduru kadınlara destek sağlamaktan, farkındalık çalışmaları yapmaktan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği bilincinin yükseltilmesi için çalışmaya devam etmekten, ataerkil düşünce yapısını değiştirmekten geçiyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede hep birlikte hareket ederek, daha güvenli bir dünya yaratalım. Kadınlara güvenli bir yaşam hakkı verelim.

Gün, kadınların gücünü, direncini, dayanışmalarını kutlama ve onlara destek olma günü.

Her 8 Mart'ta olduğu gibi bugün de emek, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz tüm kadınları saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği