MUAYENEHANEDE DİŞHEKİMİ İSTİHDAM EDİLEBİLMESİNE
OLANAK SAĞLAYAN DÜZENLEME KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

Türk Dişhekimleri Birliği olarak 2018'den bu yana talebimiz olan; muayenehanede dişhekimi istihdam edilebilmesine olanak sağlayan düzenlemenin de içinde bulunduğu Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 8 Şubat 2024 tarihinde TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüldü.

Komisyon toplantısına Birliğimizi temsilen TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Gürbüz Eldeniz ve Hukuk Müşaviri Av.Mustafa Güler katıldı. Gürbüz Eldeniz, kanun teklifi hakkında Birliğimizin görüşlerini dile getirdi ve destekleri için Komisyon üyelerine teşekkür etti. Bütün partiler nüanslar da olsa desteklerini belirttiler.

Madde teklif edildiği şekliyle Komisyonda kabul edildi.