MUAYENEHANEDE DİŞHEKİMİ İSTİHDAMINA DA İZİN VEREN KANUN TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU

Türk Dişhekimleri Birliği’nin talepleri arasında yer alan,  muayenehanede dişhekimi istihdam edilebilmesine olanak sağlayan düzenlemenin de içinde bulunduğu Torba Yasa TBMM’ye sunuldu.

Teklife göre; muayenehanede sadece bir dişhekimi istihdam edilebilecek, birden fazla dişhekimini istihdamı ise mümkün olamayacak. Uygulamanın ayrıntıları Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Ülkemizdeki dişhekimliği eğitiminde insan gücü planlaması yapılmadan açılan fakülteler ve belirlenen kontenjanlarla ihtiyacın çok üstünde dişhekimi yetiştirilmesinin yarattığı açık ve gizli işsizlik sorunu çok daha kapsamlı ve radikal değişiklikleri gerektirmektedir. Muayenehanede dişhekimi istihdamıyla, muayenehanelerin daha etkin faaliyet göstermesinin yanı sıra, dişhekimlerinin çalışma alanlarına bir sağlık kuruluşu daha eklenmiş olacaktır.

Geçtiğimiz yıl da bir Torba Yasa içinde benzer bir madde yer almış ancak Sağlık Komisyonundaki görüşmeler başlamadan madde geri çekilmiş, Meclisin milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri sebebiyle çalışmaya ara vermesiyle teklif kadük olmuştu.

Sağlık turizmindeki bütün faaliyetler Sağlık Bakanlığı denetiminde olacak

Kanun teklifi ile Sağlık Bakanlığı’nın denetim yetkisinin kapsamı, sağlık turizmi faaliyetlerini de kapsayacak şekilde ayrıca ve açıkça düzenleniyor. Böylece sağlık turizmi aracı kuruluşlarının faaliyetleri de Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenebilecektir.

 

Cezalar artırılıyor

Kanun teklifinde bulunan bir madde ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda uygulanabilecek bazı idari para cezalarında alt sınır getiriliyor.

Teklife göre, özel izne tabi hizmet birimlerini ve sağlık kuruluşlarını Sağlık Bakanlığı’ndan izin almaksızın açan veya buralarda verilecek hizmetleri sunanlara verilecek idari para cezası iki yüz elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yarısına kadar olacak. Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşlarına uygulanacak idari para cezası da elli bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar olacak.

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri tarafından verilen teklif, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşabilecek.