ALİ SİNAN CİRİT’İN ÖLÜMÜNDE İHMALİ OLAN HERKESİN GEREKEN CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ

Süleyman Demirel Üniversistesi Dişhekimliği Fakültesi öğrencisi Ali Sinan Cirit'in  29 Eylül 2021 tarihinde kampüs içinde inşaat çukuruna düşerek vefat etmesi üzerine görülen dava sonuçlandı.

Yerel Mahkemede inşaat firması yetkililerine iyi hal indirimi ile birlikte 33.000 TL para cezası verilmişti. Yapılan itiraz üzerine T.C Antalya Bölge Ceza Mahkemesi her iki sanığa taksirle ölüme sebebiyet vermekten 4 yıl 8 ay ve 3 yıl 10 aylık hapis cezası verilmesine hükmetti.

İnşaat firması yetkilileri ile ilgili dava sonuçlanırken, üniversite yöneticilerine ilişkin soruşturma henüz başlamış bile değil. Olayın üzerinden 2.5 yıl geçmesine rağmen soruşturma izinleri ile ilgili sıkıntılar olduğu ve dosyanın ortada olmadığı aile tarafından bildirildi.

Ali Sinan Cirit'in ailesi üniversite yetkilileri ile ilgili davanın da bir an önce sonuçlandırılmasını ve ihmali olan herkesin gerekli cezayı almasını istiyor.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak ilk günden beri olayın takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Bundan sonraki süreçte de ihmali olan herkesin cezalandırılması adına Ali Sinan Cirit'in ailesinin yanında olacağımızı bildiririz.

Türk Dişhekimleri Birliği