SAĞLIK HİZMETLERİNDE TANITIM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI YAPILDI

29.07.2023  tarihli Resmi Gazetede  yayımlanan Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uygulamalarına ilişkin İl Sağlık Müdürlüklerince yerel olarak oluşturulan Sağlıkta Bilgilendirme Tanıtım Faaliyetleri İl Değerlendirme Komisyonlarında yer alan Oda temsilcileri ile Yönetmelikle ilgili  Dişhekimleri Odaları arasında yorum, uygulama ve anlayış birliği sağlamak üzere 11 ve 15 Ocak 2024 tarihlerinde webinar ortamında 2 grup halinde toplantılar düzenlendi.

TDB Hukuk Müşavirlerinin moderatörlüğünde yapılan toplantılarda, Yönetmelik hakkında genel bilgilendirmenin ardından Oda temsilcileri tarafından illerdeki yönetmelik uygulamalarına ilişkin detaylı bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile ilgili webinar ortamındaki bu toplantılar kısa aralıklarla devam edecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği