BİFOSFONAT KULLANAN HASTALARDA ÇENELERDE OSTEONEKROZUN
ÖNLENMESİ, TANINMASI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KLİNİK REHBERİ

Bifosfonatlar kemik rezorbsiyonunun güçlü inhibitörleridir. Osteopöröz tedavisinde veya kanser ile ilişkili durumların tedavisinde oral yolla veya intravenöz olarak yaygın kullanılan ilaçlardır.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Dahili Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Ortodonti Derneği,  Türk Periodontoloji Derneği,  Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu gibi Tıp ve Dişhekimliği Fakültelerinin ilgili disiplinlerinin ve konu ile ilgili uzmanlık alanlarının görüşü alınarak Birliğimiz tarafından hazırlanan  "Bifosfonat Kullanan Hastalarda Çenelerde Osteonekrozun Önlenmesi, Tanınması ve Alınması Gereken Önlemler Klinik Rehberi";  osteopöröz veya kanser nedeniyle bifosfonat tedavisi uygulanan hasta popülasyonlarında çene kemiklerinde bifosfonata bağlı olarak oluşan osteonekrozun önlenmesi, tanısı ve tedavi yaklaşımları konusunda dişhekimlerine öneriler sunmaktadır.

 Günümüzde bifosfonatların kullanım sıklığı giderek arttığından bu kıymetli çalışma hatırlatmak amacıyla  bir kez daha meslektaşlarımızın dikkatine sunulmuştur.

 Türk Dişhekimleri Birliği