TOPLUM AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI HAFTASI VE 22 KASIM DİŞHEKİMLİĞİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası ve 22 Kasım Dişhekimliği Günü’  dolayısıyla 22 Kasım 2023 Çarşamba günü Ankara’da  TDB Genel Merkezinde  MYK üyeleri  tarafından bir basın toplantısı düzenledi. Çok sayıda basın mensubunun katıldığı  toplantının açılışını yapan TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen, ‘22 Kasım Dişhekimliği Günü’ ve ‘Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası’nın önemine değinerek başladığı konuşmasında, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın artan sorunlarına değindi. Dişhekimlerinin 8 Ana başlıktan oluşan ’Taleplerinin’, Sağlık Bakanlığa iletildiğini ve siyasi parti temsilcileri ile paylaşıldığını ifade etti.

İşmen, özellikle son 8-10 yılda ülke gerçeklerine aykırı bir şekilde kamu kaynaklarının ve insan gücünün siyasi popülizme heba edildiği, hiçbir insan gücü planlamasına dayanmayan, öğretim üyesi ihtiyacının nasıl karşılanacağı düşünülmeden kontrolsüzce açılan dişhekimliği fakülteleri ile bugün mesleğin ciddi bir itibarsızlaşma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizdi. İşmen; Sağlık Bakanlığının Aile Dişhekimliği pilot uygulamasını 20 ile genişleteceğini ifade ederken, aile  dişhekimlerinin bir hijyenist olarak değil, dişhekimliği mesleğini uygulayacak şekilde konumlandırılmalarının zorunluluğunu vurguladı.

TDB Genel Sekreteri Emel Eroğlu Uzer de şimdiye kadar ağız diş sağlığı hizmetlerinde  koruyucu uygulamalara önem verilmediğini ve halkın ağız diş sağlığı hizmetlerine ulaşmasına yönelik ciddi ve sürdürülebilir programlar yapılmadığını, bu nedenle halkımızın % 90’nına varan oranlarda çürük ve diş eti hastalıklarının mevcut olduğuna değindi. Ağız diş sağlığının çözülebilecek bu yakıcı sorunlarının artarak katlandığını,  bu sorunların kamu ve özel sağlık kuruluşları elbirliği ile makul sürede  çözümlenebileceğinin altını çizen Eroğlu Uzer, bunun için geçmiş yıllarda TDB tarafından  hazırlanan ve ağırlıklı olarak koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin yer aldığı bir projenin, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna sunulmuş olduğunu, bu projenin hemen hayata geçirilmesinin mümkün olduğunu ifade etti.  

Eroğlu Uzer, ilk defa bir Kalkınma Planında dişhekimliği mesleğine ait değerlendirmelere  yer verilmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “umuyoruz toplumun ağız diş sağlığı ve mesleğimiz bundan sonra ülke gerçekleri doğrultusunda meslek birliğimizin önerilerinin de dikkate alındığı gerçekçi politikalarla hak ettiği düzeye ulaşır” dedi. 

Eroğlu Uzer, ayrıca geçtiğimiz günlerde bir kadın dişhekiminin  İstanbul Güngören'deki muayenehanesinde tedavi ettiği hasta tarafından darp edildiğini, ülkemizdeki sağlık çalışanlarına karşı şiddetin durmadığını, bunun için  sağlık meslek örgütlerince hazırlanan caydırıcı yasal düzenlemelerin mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. 

TDB Genel Başkanı A.Tarık İşmen ve Genel Sekreteri Emel Eroğlu Uzer, basın mensuplarının sorularını da cevaplandırırken mesleğimizin ve meslektaşlarımızın 8 başlık altında toplanan  “Taleplerine” tek tek değinerek, bu taleplerle ilgili Nisan ayında çok çeşitli platformlarda başlatılan ve 26-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TDB 27.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi içerisinde de sürdürülen imza kampanyalarıyla 30 bini aşkın imza toplandığını ve bu imzaların yetkililere iletildiğini ifade ettiler. 

Toplantıda basın mensupları ile paylaşılan "Bilimsel Dişhekimliği'nin 115. Yılında Mesleğimizin Geleceği Tehlikede! Artık Dişhekimlerinin Sesini Duyma Zamanı" başlıklı basın dosyası için Tıklayınız…

Basın toplantısı yansımaları için tıklayınız...

BASIN TOPLANTISI VİDEOSU İÇİN TIKLAYINIZ