ÜLKEMİZ VE MESLEĞİMİZ ADINA KAYGILIYIZ

Halkımızın alım gücünü düşüren, hepimizin her geçen gün yoksullaşmasına neden olan kontrolsüz kur artışının önüne geçilmesini yetkililerden talep ediyoruz.

Avrupa’da en fazla asgari ücretli çalışanın olduğu ülkemizde bu kur artışları ile beraber  çalışanlarımızın sağlıklı ve rahat bir yaşam sürdürebilmeleri ne yazık ki mümkün görünmemektedir. Bu şartlarda ekonomik olarak kırılan halkımızın yanında biz dişhekimleri de zorlu süreçler geçirmekteyiz.

Dişhekimliği  kliniklerinde  ve  laboratuvarlarında sunulan hizmetlerde kullanılan malzemelerin ve ekipmanların hemen hepsi yurt dışından ithal olarak gelmektedir. Artan döviz kurlarına bağlı olarak halkımızın en doğal hakkı olan "Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine" ulaşımı gün geçtikçe zorlaşmaktadır. Gerek malzeme temini gerekse de hastaya sunulacak hizmetin niteliğinin bozulmaması açısından kur artışına bir an evvel son verilecek önlemlerin alınması, hekimlerimizin ve hastalarımızın kur artışı altında ezilmeyecekleri ekonomik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.

Türk Dişhekimleri Birliği