TDBD 188.SAYI BAŞYAZI
‘Mesleğimizin geleceğini konuşacağız’

Merhaba,

Mesleğimizin usta-çırak ilişkisinden bilimsel alana geçişinin 113. yılını kutladığımız bir 22 Kasım’ı da geride bırakıyoruz.

Pandeminin yıkıcı etkilerinin devam ettiği, ülkenin ekonomik dengelerinin her geçen gün bozulduğu bir dönemden geçmeye çalışırken dişhekimliği gibi onurlu bir mesleği yaptığımız için gururluyuz.

Kaygılarımız her geçen gün derinleşse de, sağlığa hizmet ediyor olmak, sağlık bütünlüğünü sağlayacak olmamız bizleri bu mesleği yapmaktan alıkoymayacak.

Sağlık hizmetlerinin ayrılmaz parçası olan dişhekimliğinin öncülerini, meslek örgütlenmemizin ve odalarımızın fedakar yöneticilerini saygıyla selamlıyorum.

Dişhekimliği eğitimlerinin başladığı bugünlerde mesleğimize 4 bin arkadaşımız daha katıldı ve onlar mezun olurken 8 bin genç kardeşim daha bu mesleği seçerek aramıza katılmak için ilk adımlarını attılar.

Ne yazık ki YÖK tüm uyarılara rağmen; insan gücü planlamasını, sağlık hizmetlerinde iş analizlerini, meslek örgütünün uyarılarını dinlememekte ve sürekli dişhekimliği fakültesi açıp, kontenjanları kontrolsüzce artırmakta; altyapı ve öğretim kadrosu sorunları yaşayan fakültelerin eğitimine izin vererek bir mesleğin değerini düşürmeye çalışmaktadır.

Pandeminin yarattığı olumsuz koşullar nedeniyle son iki yılın mezunlarının eğitimlerinde oluşan eksikler ne yazık ki giderilmemiştir.

Ticarethane mantığıyla açılan ve sınır tanımaz bir şekilde dişhekimliği etiğini yok sayan yapılar Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik’te önceki yıllarda yapılan değişikliklerle adeta koruma altına alınmıştı. Meslek dışı sermaye ortaklığının kabul edilmesiyle hızlanan etik dışı uygulamalara yönelik yaptırımlar söz konusu düzenlemelerle caydırıcı olmaktan çıkmıştı. Hazırlanan yeni yönetmelikte tüm bunlara yönelik itirazlarımızın dikkate alınmasını ve mesleğin itibarındaki erozyonun durdurulmasını umut ediyoruz.

Sevgili meslektaşlarım ve genç arkadaşlarım; meslek eğitimimizin sürekli olduğunu ve sağlık hizmetlerinde yenilenme ve öğrenmenin hiç durmadığını biliyoruz. Mezuniyet sonrası eğitimin zorunluluğuna inanıyoruz. Meslektaşlarımızın yetkinliklerinin gelişmesi için TDB Akademi’nin yeni dönem eğitim programını hazırlıyor ve sizlerle buluşturmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

Önümüzdeki süreçte mesleğimizin geleceğini tartışacağımız ve yol haritamızı belirleyeceğimiz ‘Dişhekimliğinin Geleceği Çalıştayı’nı gerçekleştireceğiz. Daha mutlu, daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakacağımız 22 Kasım’larda buluşmak özlemiyle..

A.Tarık İşmen
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı