23 KASIM 2021
EMEK BİZİM SÖZ BİZİM!
‘BEYAZ YÜRÜYÜŞ’

Salgın döneminde giderek zorlaşan çalışma koşullarına karşı Türk Tabipleri Birliği’nin ‘Emek Bizim, Söz Bizim’ çağrısıyla başlattığı eylem takvimi uyarınca sağlık emekçileri, 23 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya beyaz yürüyüş düzenleyecek. Yürüyüşün sonunda, 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da çeşitli illerden gelecek sağlık emekçileri ile Beyaz Forum gerçekleştirilecek.

Türk Tabipleri Birliği’nin bu haklı eylemini destekliyor, tüm meslektaşlarımızı da ‘Karanlığa Karşı; Önlüğümüzün Beyazına, Özlük Haklarımıza, Halkın Sağlık Hakkına Sahip Çıkmaya Çağırıyoruz!’.

Türk Dişhekimleri Birliği

TTB, Beyaz Yürüyüş’ünü Başlattı: “Biz Birlikteysek Umut Var!”