BIONTECH AŞISINDA 3. DOZ UYGULANMAYA BAŞLANDI

3 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısında; mRNA aşısı (Biontech) olmuş olup, 2. dozdan itibaren 6 aya kadar süre geçmiş kişilere risk grupları önceliklendirilerek hatırlatma dozu yapılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada bu grupların;

  • 60 yaş üzerindeki vatandaşlar,
  • 18-60 yaş arasında olup kronik hastalıkları olanlar,
  • Başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlar olduğu ifade edildi.


Kaynak: twitter.com/drfahrettinkoca

Türk Dişhekimleri Birliği