FERDİ KAZA SİGORTASI YENİLENDİ

Türk Dişhekimleri Birliği`nin organizasyonu ve 34 Dişhekimleri Odasının talebi üzerine bu Odalarımıza üye meslektaşlarımız, 'Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası' kapsamına alınmıştır. 

Ayrıca 'Tetik Parmak' ve 'Carpal Tunel Sendromu- Tenisci Dirseği' tanısı konulan meslektaşlarımız, cerrahi müdahale dışında 'istirahat' yoluyla tedavi edilebileceklerinin raporla belgelenmesi halinde de yılda 30 günü geçmemek üzere geçici iş göremezlik ödeneğini alabileceklerdir.  

WİLLİS TOWERS WATSON Brokerliğinde TDB ve DUBAI SİGORTA arasında imzalanan protokole göre sigortalılık süresi 18 Temmuz 2021 tarihinde başlayıp, 18 Temmuz 2022 tarihinde sona erecektir.  Ferdi Kaza sigortasında herhangi bir yaş limiti bulunmamaktadır. 

Başvuru Koşulları ve Ferdi Kaza Sigortası ve Kazaya Bağlı İşgörememezlik Sigortası detayları için tıklayınız… 

Meslektaşlarımız ihtiyaç halinde sigorta poliçesinin kapsamı hakkında  bağlı bulundukları Odalarından bilgi alabilirler. 

Türk Dişhekimleri Birliği