TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI İZMİR`DE YAPILDI

TDB Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ve Dişhekimleri Oda Başkanlarından oluşan TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, 27 Ekim 2021 tarihinde İzmir’de  aşağıdaki gündemle yapıldı.

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
(27 Ekim 2021 / İzmir)

GÜNDEM:

  1. Sağlık Bakanına yapılan ziyaret hakkında bilgilendirme,
  2. Sağlık Bakanlığı ile ilk toplantıda ele alınan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile ilgili görüşmelere ilişkin bilgilendirme,
  3. Tabela Standartlarına ilişkin Odalarımızdan gelen önerilerin görüşülmesi,     
  4. Mali çalışmalara ilişkin bilgilendirme,
  5. 22 Kasım Dişhekimliği Günü ve Ağız Diş Sağlığı Haftası hazırlıkları,
  6. Çalıştay konu taslakları hakkında bilgilendirme,
  7. Öneriler.