ÇOCUKLARI TÜTÜN SALGINI VE ZARARLARINDAN KORUMA İNİSİYATİFİ
`BASIN AÇIKLAMASI`

"Tütün Endüstrisi Destekli Vakıflar Üzerinden Elektronik Sigara Ve Isıtılmış Tütün Ürünlerinin Ülkemize Pazarlanmasını Kabul Etmeyeceğiz"

Türk Dişhekimleri Birliği'nin de içinde bulunduğu; Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi olarak tütün endüstrisinin oyunlarını yakından izliyor ve hiçbir şekilde ülkemiz üzerinde bir manipülasyona izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz.

Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi Basın Açıklaması için tıklayınız.