TDB KOMİSYONLARI ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

TDB Merkez Yönetim Kurulunun 25-26 Ağustos 2021 tarihli toplantısında belirlenen 2021-2022 Dönemi Türk Dişhekimleri Birliği Komisyonları çalışmalarına başladı.

Detaylı bilgilere aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği

***

SNo

Komisyon

Toplantı Tarihleri

1

 TDB Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunum ve Finansmanı Komisyonu

16 Eylül 2021

2

 TDB Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretlerini Belirleme 

14 Eylül 2021

3

 TDB Basın Yayın Komisyonu

6 Eylül 2021
21 Eylül 2021

4

 TDB Dışilişkiler Komisyonu

12 Eylül 2021

5

 TDB Dişhekimliğinde Eğitim ve İnsangücü Planlaması

20 Eylül 2021

6

 TDB Genç Dişhekimleri Komisyonu

9 Eylül 2021

7

 TDB Kadın Dişhekimleri Komisyonu

14 Eylül 2021

8

 TDB Kongre ve Fuar Komisyonu

10 Eylül 2021

9

 TDB Mesleki Ürün ve Hizmetler Komisyonu

16 Eylül 2021

10

 TDB Mevzuat Komisyonu Toplantısı

13 Eylül 2021

11

 TDB Özlük Hakları Komisyonu

17 Eylül 2021

12

 TDB Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları  Komisyonu

20 Eylül 2021

13

 TDB Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu

7 Eylül 2021