T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ​
2021 Yılı 2.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası İlanı Yayınlandı

 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi (464), diş tabibi (416) ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak.

  • Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.
  • Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr/) internet adresinden ilan edilecek.
  • Başvuru yapacak adaylar, kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacak. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacak.
  • Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecek.


İlan metni ve ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Dişhekimi ve uzman dişhekimi münhal yerler listesi için tıklayınız… 

2021 YILI 2.DÖNEM  
İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI TAKVİMİ

 SIRA

 TARİH

 AÇIKLAMA

1

 08 Eylül 2021 Çarşamba– 14 Eylül 2021 Salı  Saat 18:00’e kadar

 PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

 22 Eylül 2021 Çarşamba

 Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının
 PBS üzerinden ilanı

3

 22 Eylül 2021 Çarşamba – 24 Eylül 2021 Cuma  Saat 18:00’e kadar

 İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının   PBS üzerinden alınması 

4

 29 Eylül 2021 Çarşamba

 İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

5

 30 EYLÜL 2021 PERŞEMBE
 KURA TARİHİ

 Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet  adresinden ilan edilecektir.

6

 15 Ekim 2021 Cuma saat 18:00

 Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati
 (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve  özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin  kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve  başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)