TDB 18. DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NUN
GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

8-9-10 Temmuz  2021 tarihlerinde  Ankara'da  gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği’nin 18. Olağan Genel Kurulundan sonra  Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 18.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri, 26 Ağustos 2021 tarihinde yaptıkları  ilk toplantılarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlediler.

Türk Dişhekimleri Birliği

Türk Dişhekimleri Birliği
18. Dönem
Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri

  Görevi

  Adı Soyadı

  Başkan

  Metin Bozkurt

  Raportör

  Muammer Ertan

  Üye

  Ahmet Kanatlı

  Üye

  Ali Rıza Kaya

  Üye

  Burç Taylan

  Üye

  Esin Sipahi Arkan

  Üye

  Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu

  Üye

  Mehmet Tarık Tuncay

  Üye

  Yusuf Varışlı