YURT DIŞINDA DİŞHEKİMLİĞİ EĞİTİMİYLE İLGİLİ DUYURU

Kıymetli Öğrenciler,

Sayın Veliler,

Üniversite tercihlerinin planlandığı bu günlerde yurtdışında dişhekimliği eğitimi alma olanağı ile ilgili çeşitli reklamlar yayınlanmaktadır. Özellikle bir çok Balkan ülkesi ve Türki Cumhuriyetlerde dişhekimliği eğitimini yanıltıcı bilgilerle fırsat olarak sunan aracı kuruluşların reklamlarında aktarılanlara değil sonuçta bu eğitimin ülkemizde geçerli olup olmayacağına karar verecek resmi kurumların açıklamalarına değer vermek gerekir.

Birliğimize gelen başvurular nedeniyle yurtdışında dişhekimliği eğitimiyle ilgili bazı noktaları sizlere duyurmak istedik.

Ülkemizde dişhekimi olarak çalışabilmek için yurtdışında alınan dişhekimliği eğitiminin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun ve yeterli bulunması gerekir. Denklik olarak tanımlanan bu sürecin ilk temel şartı eğitim alınan fakültenin YÖK tarafından tanınan bir fakülte olmasıdır. Bir başka ifadeyle, YÖK’ün tanımadığı bir fakülteden alınan eğitimin ülkemizde denkliğinin kabul edilmesi mümkün değildir. YÖK tarafından “tanınan" yükseköğretim kurumları e-Devlet sisteminden (https://www.turkiye.gov.tr/yok-okul-tanima-belgesi-sorgulama) görülebilmektedir.

Ayrıca, ülkemizde dişhekimliği eğitimine başlayabilmek için üniversite giriş sınavında tanımlanan başarı sıralamasını geçmek gerekir. Yurtdışında Türkçe eğitim veren bir fakültede alınacak dişhekimliği eğitimine denklik verilebilmesi için, öğrencilerin eğitime başladıkları yıl merkezi yerleştirme sınavına girmeleri ve aranan başarı sıralaması şartını sağlamaları gerekir. Bu şartı sağlamayanların diplomalarına denklik işlemi yapılmaz.

Yükseköğretimde denklikle ilgili pek çok sorunun cevabı https://denklik.yok.gov.tr/sikca-sorulan-sorular adresinde mevcuttur.

Türk Dişhekimleri Birliği