TDB 18. DÖNEM MERKEZ DENETLEME KURULU’NUN
GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

8-9-10 Temmuz  2021 tarihlerinde  Ankara'da  gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği’nin 18. Olağan Genel Kurulundan sonra  Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 18.Dönem Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri, 28 Temmuz  2021 tarihinde yaptıkları  ilk toplantılarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlediler.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Türk Dişhekimleri Birliği
18. Dönem Merkez Denetleme Kurulu Üyeleri 
Görevi Adı Soyadı
Başkan Muharrem Armutlu
Raportör Kıvanç Bektaş Kayhan 
Üye Mithat Baklacı
Üye Hakkı Sunay
Üye Hamza Turan