TDB 18. DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU`NUN
GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

8-9-10 Temmuz 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen Türk Dişhekimleri Birliği’nin 18. Olağan Genel Kurulundan sonra Çankaya İlçe Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını alarak göreve başlayan TDB 18.Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, 28 Temmuz 2021 tarihinde yaptıkları ilk toplantılarında görev dağılımını aşağıdaki şekilde belirlediler.

18.Dönem Merkez Yönetim Kurulu olarak; TDB'de katılımcı, sorun ve çözümlere odaklı yeni bir dönemi başlatıyoruz. Dişhekimliğinin gündemindeki yakıcı sorunları çözüme ulaştırmak için ortak akıldan yararlanacak, demokratik kanalları ve diyalog zeminini geliştireceğiz. Tüm dişhekimliği bileşenleri ile  dayanışma içinde çalışmalarımızı sürdürerek dişhekimliği mesleğini daha da yücelteceğimizi kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 

Türk Dişhekimleri Birliği
18. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Görevi Adı Soyadı
Genel Başkan Ahmet Tarık İşmen
Genel Başkanvekili Hasan Yaman
Genel Sekreter Kadir Tümay İmre
Genel Sayman Tolga Kutal
Üye Atilla Stephan Ataç
Üye Tolga Beray 
Üye Naciye Güleç Gök
Üye Güler Gültekin
Üye Ali İhsan Güney 
Üye Burak Saran
Üye Özgür Başar Varoğlu