MESLEKTAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
‘BORÇ YAPILANDIRMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’ YAYINLANDI
Son Başvuru; 31 Ağustos 2021

09.06.2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesine göre, üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan birikmiş aidat borçlarını ödemelerine yönelik Birliğimiz tarafından ‘Borç Yapılandırmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ ve meslektaşlarımızın Odaya verebileceği dilekçe örneği hazırlandı.

Yapılandırma, üyelerin Odaya olan aidat borçlarını kapsamakta olup, aidat dışındaki; disiplin cezası, genel borç gibi diğer bütün borçlar yasa uyarınca yapılandırma kapsamı dışındadır.

Yapılandırma için son başvuru tarihi; 31 Ağustos 2021'dir.

Türk Dişhekimleri Birliği