TDB GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Bilindiği üzere TDB 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı 2020 Yılı Ekim ayı içerisinde yapılması gerekirken T.C. İçişleri Bakanlığının muhtelif Genelgeleri doğrultusunda Koronavirüs (COVID-19) salgınına bağlı olarak günümüze kadar gerçekleştirilememiştir.

T.C İçişleri Bakanlığı'nın 01.06.2021 tarihli, E-89780865-153-8878 sayılı Genelgelerinde; 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske/mesafe/temizlik kurallarına uyulması koşulunun yanı sıra "Pazar" günlerinde ise sokağa çıkma yasağının bulunduğu ifade edilmiştir.

Bu koşullar içerisinde yapılacak TDB 18. Olağan Genel Kurul takvimini görüşmek üzere, Oda Başkanlarımız ile 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat; 20.00'de webinar ortamında TDB Genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

Türk Dişhekimleri Birliği