DİŞHEKİMİ OLMAYAN ŞAHSIN
SOSYAL MEDYA TANITIMLARINA CEZA VERİLDİ

Facebook isimli sosyal paylaşım sitesinde M.A.Ü isimli şahsa ait hesap üzerinden 2020 yılında yayınlanan tanıtımlarda ‘… Dental’ şeklinde bir kuruluş ismi kullanarak ‘…….. Caddesi, Kızılay’ adresinde faaliyet gösterdiğini belirttiği, paylaşım sayfalarında bulunan telefon numaraları üzerinden hasta kabul ettiği, ayrıca tanıtımlarda ‘İmplant, Zirkom, Ortodonti, Protez, Lamine, Diş Estetiği, Kaplama, Tel Tedavi’ , ‘… Dental’, ‘Kendi işimin patronuyum :))’ şeklinde ifadeler ile hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflara, ağız ve diş görüntülerine yer verildiği ve ağız ve diş sağlığı alanında paylaşımlarda bulunulduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından ülkemizde hasta tedavi etme yetkisinin, yalnızca, tıp fakültesinden mezun olan ve bu alanda diploma sahibi olan “tabiplere” ve "diş tabiplerine" ait olduğu hatırlatılarak, anılan şahsın diş tabibi olmadığı halde, inceleme konusu tanıtımlarda, ‘İmplant, Zirkom, Ortodonti, Protez, Lamine, Diş Estetiği, Kaplama, Tel Tedavi" , ‘….  Dental’, ‘Kendi işimin patronuyum :))’ şeklinde ifadeler ile hastaların tedavi öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflara, ağız ve diş görüntülerine yer verilmesinin, ağız ve diş sağlığı alanında paylaşımlarda bulunmasının tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı olmasının yanı sıra sağlık mevzuatına aykırılık oluşturduğu değerlendirilmiş ve  reklam veren M.A.Ü hakkında, 6502 sayılı Kanun uyarınca 104.781-TL. idari para ve anılan reklamları durdurma cezaları verilmesine karar verilmiştir.

Türk Dişhekimleri Birliği