KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ IV.ULUSAL KONGRESİ KİTABI YAYINLANDI

Kişisel sağlık verileri hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelendiği  ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yollarının değerlendirildiği Birliğimizin de içinde bulunduğu Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu tarafından düzenlenen Kişisel Sağlık Verileri IV.Ulusal Kongresi webinar ortamında 24-25 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Kongredeki konuşmaları ve bildirileri içeren kitap, kişisel sağlık verileri konusunu pek çok farklı perspektiften ele alıyor ve günümüzde çokça tartışılan kişisel sağlık verilerin işlenmesi hakkında zengin bir kaynak niteliği taşıyor.

Kişisel Sağlık Verileri IV.Ulusal Kongresi Kitabı için tıklayınız…

Türk Dişhekimleri Birliği