DİŞHEKİMLERİNDEN KİMLİK DIŞINDA GÖREV BELGESİ İSTENİLEMEZ...

İçişleri Bakanlığı  tarafından 'Tam Kapanma' uygulamasına yönelik 81 İl Valiliğine  gönderilen 'Görev Belgesi Düzenlenmesi'  konulu  29.04.2021 tarihli Genelgede; salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi bakımından üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörlerinde çalışanlar için görev belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

Hal böyle iken bazı illerde oluşturulan kontrol noktalarındaki emniyet görevlilerinin sağlık personelinin kimlikleri dışında görev belgesi istenildiği  hatta daha ileri gidilerek ceza uygulaması yaptıkları bilgisi alınmıştır.

Pandeminin tüm hizmet ağırlığı ve bütün riski  sağlık çalışanlarının omuzlarına yüklenmişken; sağlık kuruluşlarına ulaşım sırasında izin belgesi yokluğu nedeniyle ceza uygulaması yapılması kabul edilemez. 

İçişleri Bakanlığının 29 Nisan Genelgesine göre; dişhekimlerinin Türkiye'nin her yerinde ve  her zaman, güzergahları içerisinde kalmak kaydıyla tek başına kimlik belgesi ibrazı yeterlidir.

Ancak çalışan personel için e-başvuru sistemi kullanılarak alınacak görev belgesi esnasında  oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla aşağıda örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve klinik yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecektir.

Türk Dişhekimleri Birliği

Görev Belgesi için tıklayınız…