Ankara’da ve Tüm İllerde Eşzamanlı Seslendik:
YAŞAM HAKKIMIZDAN VAZGEÇMİYORUZ, ÖLÜMLERİ DURDURUN!

Sağlık emek ve meslek örgütleri, 15 Nisan 2021 günü Ankara’da Ulus Meydanı’nda ve diğer illerde de  sağlık müdürlükleri önünde açıklamalar yaparak ‘Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz, ölümleri durdurun!’ çağrısında bulundu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut tarafından okunan ortak basın açıklamasında; günlük vaka sayılarının 60 bine dayandığı, gerçek verilerin ancak üçte birini yansıtan can kayıplarının 250’yi aştığı ve bu tablonun sorumlusunun eksik, yanlış, tutarsız politikalar ve başarısız salgın yönetimi uygulayan iktidar olduğunu belirttildi. Sağlık emek-meslek örgütlerinin bir yıldır söylenmeyeni söylemeye, görünmeyeni görünür kılmaya çalıştığını, fakat yanıt alamadıklarının ifade edildiği açıklamada; “Bugün buradayız çünkü ölümleri görmeye tahammülümüz kalmadı, meslektaşlarımızın tükendiğine tanıklık etmeye tahammülümüz kalmadı” denildi.

TDB Genel Başkanı Prof. Dr.Atilla S.Ataç da yaptığı konuşmada‘COVID-19 pandemı̇sı̇ tüm dünyada olduğu gibi bizde de sosyal devletı̇n önemı̇nı̇ ortaya çıkardı. Artık toplumcu /halkçı  siyasi çözümler gündeme getirilmelidir.  Türkiye, dünyada COVID-19’la mücadele kapsamında en az destek ayıran ülkelerden biridir.  İktı̇dar COVID-19’a karşı gereklı̇ tedbı̇rlerı̇ almamış, uzmanlara kulak tıkamıştır. Diğer kurumlarla, meslek örgütleri ile ve bilim insanları ile işbirliği ve dayanışma yapılmamıştır.

Deneme yanılma yöntemiyle “normalleşme”, vatandaşlarımızın yaşamını tehlikeye atıyor, normalleşme kararlarında halk sağlığı değil, ekonomik  gereksinimler öncelenmiştir. COVID-19’a ile ilgili bı̇lgı̇ paylaşımı şeffaf şekı̇lde yapılmamış̧, halk sağlığı riske atılmıştır.’ diye konuştu.

Türk Dişhekimleri Birliği

HABER GÖRSELLERİ