TTB TARAFINDAN `PANDEMİ VE KADIN ÇALIŞTAYI` DÜZENLENECEK

Türk Tabipleri Birliği  Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde zoom üzerinden  online ‘Pandemi ve Kadın Çalıştayı’ düzenlenecek.

Her basamakta çalışan kadın sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadıkları sorunların ortaya konulacağı çalışayla ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Çalıştay programı ve kayıt formu için tıklayınız…