İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANMALIDIR!

Bir gece yarısı  Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 

 'İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık' demek, şiddetin desteklenmesi hatta şiddetin ta kendisidir. 

İlk imzacısı olduğumuz 'İstanbul Sözleşmesi’nden neden geri çekildiğimizin hiçbir açıklaması olamaz. 

Bu  kararla şiddet gören kadınlara,  öldürülen kadınların  yakınlarına karşı sorumluluklar hiçe sayılmıştır. Şiddetin artmasından başka bir şey sağlamayacak olan bu karar tarihe utanç olarak  geçecek, mücadele ve hukukun yerini bulması ile mutlaka sözleşmenin uygulanması sağlanacaktır. Anayasamızın 90. Maddesi’ne göre, TBMM tarafından kanun ile onaylanması uygun bulunan İstanbul Sözleşmesi’nin, parlamentonun işlemi olmaksızın tek yanlı Cumhurbaşkanı kararıyla sonlandırılması hukuka aykırıdır. 

İstanbul Sözleşmesi'nden  imza çekilme kararı derhal geri çekilmeli, İstanbul Sözleşmesi uygulanmalıdır.

Türk Dişhekimleri Birliği