TDB KADIN DİŞHEKİMLERİ KOMİSYONU
“PANDEMİDE SORUNLARIMIZI PAYLAŞIYORUZ”
FORUM RAPORU YAYINLANDI

TDB Kadın Dişhekimleri Komisyonu,  -özellikle toplumsal cinsiyet olgusuna dayalı- karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koymak amacıyla “Pandemide Sorunlarımız”  başlığıyla 26 Aralık 2020 ve 30 Ocak 2021 tarihlerinde iki oturum olarak düzenlediği forumda, pandemi döneminde çalışan kadın dişhekimlerinden oluşan, ülke geneline yayılan geniş katılımlı bir topluluğa erişildi. Foruma, çeşitli illerden özel dişhekimliği hizmetleri alanında kendi adına veya bir işverenin yanında ücretli çalışan dişhekimleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumlarda görev yapan dişhekimleri ve Dişhekimliği Fakülteleri’nde uzmanlık veya doktora eğitimi alan dişhekimleri katıldı.

“Pandemide Sorunlarımız” forumu, kadın dişhekimlerinin pandemi döneminde de toplumsal cinsiyet olgusu (eşitsizliği) ile tüm çalışma alanlarında karşılaştığını, erkek dişhekimleriyle birlikte sahip oldukları genel sorunların yanı sıra kadın olmaktan kaynaklı mücadele etmeleri gereken sorunlarında da artış olduğunu gösterdi.

Pandemide özellikle artan sorunlar; özlük haklarından kayıplar, izin ve istifa kullanamama nedeniyle tükenmişlik, güvenlik kaygısı, kişisel koruyucu ekipman temininde zorluklar, performansa dayalı prim sistemi yüzünden ciddi ekonomik gelir kayıpları, istifa veya işsizlik, bulaş riski, hastalık kaygısı, belirsizlik, şiddet, taciz, mobbing, değersizlik hissi, güvencesizlik ve örgütlenme sorunları olmuştur. Bu sorunlar çalışma alanlarına göre sınıflandırılmış ve sonuç raporunda çözüm önerileri de geliştirilmiş olup, kamuda aksayan ağız diş sağlığı hizmetlerinin ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğu, toplumun genel sağlığı bozulduğu için halkın ücretsiz sağlık hizmeti almasının önündeki engellerin kaldırılması gerektiği, filyasyonda görevlendirilen dişhekimlerinin kendi görev alanlarına dönmesine yönelik, en kısa sürede gerekli önlemler alınarak kamuoyu oluşturulması gerektiği dile getirildi. Dişhekimleri kamudaki ağız diş sağlığı hizmetlerini sürdürmeye başladığında ise performans ve gece vardiyası gibi toplum yararına olmayan uygulamaların sonlanması gerektiği vurgulandı.  Çoğu zaman kadın olmaktan kaynaklı maruz kalınan şiddet ve mobbing ile mücadele için sağlıkta şiddet konusu her fırsatta dile getirilmesi önerildi.

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dişhekimlerindeki yansımasını ortaya koyabilmek ve kadın dişhekimlerinin sorunlarını ele alabilmek için her odada kadın komisyonları kurulması tavsiye edildi.

Türk Dişhekimleri Birliği

Pandemide Sorunlarımız Forumu Raporu için tıklayınız…