14 MART TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN!

COVID-19 Pandemi sürecinin bizlere bir kez daha gösterdiği gibi, gerektiğinde kendi hayatlarını ikinci plana atarak insanı yaşatmayı ön koşulsuz kabul edip,  karşılaştıkları her türlü zorluğa, ağır çalışma koşullarına ve kimi zaman maruz kaldıkları şiddete rağmen büyük bir fedakârlıkla çalışan  başta tıp hekimleri olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, hak ettikleri değeri ve saygıyı görecekleri güzel yarınlar diliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği