`FONKSİYONEL DENTAL KLİNİK KONSEPTİNDE ÖLÇÜLEBİLİR
HİJYEN KONTROLÜ` ETKİNLİĞİ 24 ŞUBAT`TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK!

Online konuşmaya Zoom üzerinden katılmak için tıklayınız.

Zoom Id: 96248438461
Zoom Password: vmEq6Q

Online konuşmaya Youtube üzerinden katılmak için tıklayınız. 
Youtube: Türk Dişhekimleri Birliği

(Linkler; 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat: 20.00’den itibaren aktif olacaktır.)