YENİ BİR DÖNEME MERHABA…
‘TDBD Artık e-Dergi’

TDB Dergimiz, 179.sayıdan itibaren daha güncel ve doyurucu bir içerikle e-dergi olarak hazırlandı ve bugün itibarıyla meslektaşlarımızın e-posta adreslerine gönderilmeye başlandı.

Dergimizi Türkiye’nin dişhekimliği alanında en güçlü yayını haline getiren siz değerli  meslektaşlarımızın desteğini, heyecanla girdiğimiz bu yeni dönemde de bekliyoruz.

      

***

TDBD 179.SAYI BAŞYAZI
‘Dayanışmayı hatırlamak’

Değerli Meslektaşlarım,

Bu defa sizlerle elektronik ortamda buluştuk, özellikle pandemi döneminde biraz da zorunlu olarak hepimiz elektronik, sanal ortamlara daha fazla alıştık. Pratik eğitim yapan tıp, dişhekimliği gibi fakülteler bile uzaktan eğitim modeline dönmek zorunda kaldı.

Pandemi döneminde özellikle hasta kabul salonlarında gazete-mecmua vs bulundurulmaması hassasiyeti yanında kağıt fiyat artışları, baskı ve dağıtım maliyetleri de düşünüldüğünde pandemi sürecinde TDB Dergisini sizlere elektronik ortamda ulaştıracağız. Bu arada Cumhuriyet tarihinin ilk sanayi kuruluşu SEKA’nın (Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.) 2005’te kapatılmasının kağıt fiyat artışına etkisini de bir düşünmek lazım. Diğer taraftan bir doğasever olarak ormanlarımızı koruyacak olmak beni sevindirmiyor da değil.

Bu dönemde artık olumsuzlukları konuşmayalım diyoruz ama artık rutinimiz olan yeni fakülteler ve kontenjan artışları maalesef yine gündemimizde, dalya dememize bir fakülte kaldı. Eğitim çıkmazı YÖK Anadolu Projesi gibi zorlama önlemlerle giderilmeye çalışılıyor; yıllardır söylüyoruz, su baskınını önlemek için ana vanayı kapayın, fakülte açmayın artık.

Mesleğimizin VERBİS, kişisel koruyucu ekipman, ÜTS gibi sorunların yanında yeni çıkacak olan Ayakta Teşhis ve Tedavi Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, özelde çalışan dişhekimlerinin genel anestezi uygulaması için uzman olanların anlaşma yapabileceği genelge, belediyelerin ruhsat işlemlerinde çıkardığı zorluklarla da karşı karşıyayız.

Sağlık meslek örgütü olarak dişhekimliğinin meslek saygınlığının korunması ve sorunlarımızın, taleplerimizin yetkili mercilere iletilmesi konusunda da TDB olarak yazılı, görsel medya platformları olsun; Bakanlıklar, daire başkanlıkları olsun aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Deprem ve sel felaketi sonucu mağduriyet yaşayan meslektaşlarımıza Afet Fonumuz ölçeklerinde gerekli yardımları yaptık.

Girişimlerimizle dişhekimleri ve yanlarında çalışan personelin, hatta stajyer öğrencilerin de, sağlık çalışanlarının öncelikli aşılanması kapsamında aşılanması sağlandı. Özellikle Sağlık Bakanlığında diploma tescil numarası olmayanlarda karşılaşılan aksamalar için de görüşmeler Oda ve TDB bazında yapıldı.

2021 yılı ajandamızın dağıtımında gecikme ve ulaştırılmama sorunları yaşadığımız firmayla hukuki süreç başlatıldı.

Meslek sorunlarımızın büyük kısmı genel siyasetten kaynaklanan sorunlardır. Yanlış işgücü planlaması, yeni açılan fakülteler, artan kontenjanlar, reklam, özelden hizmet alımı, özerk demokratik üniversite yapısı vs gibi uzayan ve acil çözüm bekleyen sorunların çözümü için TDB olarak yapılan çalışmaları diğer sağlık ve emek meslek örgütleriyle ortak bir platformda eylem birlikteliği oluşturarak daha güçlü, daha görünür ve daha etkili hale getirmeye çalışıyoruz.

Pandeminin hayatımızda oluşturduğu sosyal, ekonomik ve mesleki değişimlerin bize aslında toplumsal, kişisel ve mesleki yaşantımızda daha toplumcu/halkçı, paylaşımcı davranışları dayattığını da görüyoruz. Şimdi küresel çapta bir sınavımız var; aşıları bilimsel ve insani önceliklere göre, adil bir şekilde dünyaya yaymak.

Siz değerli meslektaşlarıma demokratik, laik, halkçı bir Cumhuriyette sağlıklı, özgür ve aydınlık günler diliyorum.

Prof.Dr. Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı