VI. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından düzenlenen; tabip odaları, uzmanlık dernekleri, kadın örgütleri ve sivil toplum örgütleri işbirliğinde gerçekleştirilen kongrelerin altıncısı 21-23 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de yapılacak.   2008, 2010, 2012, 2016 ve 2018 yıllarında gerçekleştirilen önceki kongrelerde sırasıyla “Kadına Yönelik Şiddet”, “Kadını Görmeyen Bilim ve Sağlık Politikaları”, “Kadını Görmeyen Aile ve Sağlık Politikaları”, “Kadın ve Savaş”, “Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık” temaları ele alınmış; paneller, sözel ve poster bildiri oturumlarında sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında çalışan kadınlar, kadın akademisyenler, kadın mücadelesi yürüten aktivistler başta olmak üzere değerli katılımcılar tarafından çok verimli tartışmalar yapılmıştı.

Bu sene TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile İzmir Tabip Odası işbirliğinde planlanan VI. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi’nin başlığı ise ‘Kadın Emeği ve Sağlık’ olarak belirlendi. Kongrenin, kapitalizmin krizi ile derinleşen kadın emeği karşıtı politikaları ‘Kapitalizm, Ataerki ve Sağlıkta Kadın Emeği’ ekseninde multidisipliner bir yaklaşımla çok yönlü olarak ele alması ve sürdürülecek kadın mücadelesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Türk Dişhekimleri Birliği olarak katkı ve katılım sağlayacağımız kongreye meslektaşlarımızın da  ilgisini bekliyoruz.

Türk Dişhekimleri Birliği

Kongre Programı için tıklayınız…