Türk Dişhekimleri Birliği tarafından hazırlanan ve kamuoyuyla paylaşılan ‘Dişhekimliğinde İnsangücü ve Eğitim’ başlık...

Devamı


TDB Merkez Yönetim Kurulu’nun 21-22 Kasım 2023 tarihli toplantısında; Sivas Dişhekimleri Odasına bağlı Çorum ilinde ...

Devamı


6 Şubat depremlerinin yıldönümünü geride bıraktık. Merkez Yönetim Kurulu’muzdan oluşturduğumuz heyetle hem anma toplantı...

Devamı


2024 Yılı İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ilanına göre Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Ku...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Öğrenci Kolu Merkezi Komisyonu Üyeleri ve Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Eskişehir, Isparta,...

Devamı


Yurtdışında alınan yükseköğretim diplomalarının ülkemizde geçerli olabilmesi için Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun ...

Devamı