Kişisel sağlık verilerine erişim kurallarının yönetmelik dışında, idare tarafından belirlenebileceğine ilişkin hükmün yü...

Devamı


Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), Aile Hekimli...

Devamı


Sağlık çalışanlarının özlük hakları ile ilgili ‘Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede...

Devamı


Türk Dişhekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri ile Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinden oluşan TDB Başkanlar K...

Devamı


Merhaba, Başlıktaki cümleyi daha uygun bir şekilde ifade etmenin bir yolu yok sanırım; son 8-9 ay içerisinde herkesin ...

Devamı


Sağlıkta şiddetin önlenmesi, tazminatların rücu edilmesi ve sağlık hizmetleri nedeniyle hekim, dişhekimi ve diğer sağlık...

Devamı