YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

TDB HAKKINDA
Dişhekimlerinin Örgütlenme Çalışmaları
Uluslararası Kongrelerimiz
TDB ONUR ÜYELERİ
TDB HİZMET ÖDÜLÜ VE BERATI
TDB GENEL BAŞKANLARI
TDB ORGANLARI
14.Dönem Merkez Yönetim Kurulu
14.Dönem Merkez Denetleme Kurulu
14.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu
TDB KOMİSYONLARI
2012-2014 Dönemi
TDB ÖĞRENCİ KOLU
Görevi
Merkezi Komisyon
Uluslararası İlişkiler
TDB EĞİTİM BURSU
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ERO - Avrupa Dişhekimleri Bölgesel Organizasyonu
FDI – Dünya Dişhekimleri Birliği
KÜDBİP - Komşu Ülkeler İşbirliği Platformu
DİŞHEKİMLİĞİ TARİHİ
Dişhekimliği Tarihçesi
Geçmişten Günümüze Dişhekimliği Eğitimi

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

Türk Dişhekimleri Birliği (TDB);  ülkemizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan 26 bini aşkın  dişhekiminin ortak sesi ve dişhekimliği mesleğinin Türkiye`deki sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur.  


TDB; Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.
 
Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. Türk Dişhekimleri Birliği; halkımızın  ağız diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve her bireyin kolay ulaşabileceği ağız diş sağlığı hizmetleri için bilimsel ve koruyucu temelli  politikaların oluşması için çalışır.
 
TDB; dişhekimlerinin maddi manevi haklarını korumak ve meslek ahlakının korunmasını sağlamak adına çalışmalarını yürütür.

TDB’ne bağlı 34 Dişhekimleri Odası bulunmaktadır.

DİŞHEKİMLERİ ODALARIMIZ

Adana

Eskişehir

 Mersin

Ankara

Gaziantep

 Muğla

Antalya

Hatay

Sakarya

Aydın

Isparta

Samsun

Balıkesir

İstanbul

Sivas

Bursa

İzmir

Şanlıurfa

Çanakkale

K.Maraş

Tekirdağ

Denizli

Kayseri

Trabzon

Diyarbakır

Kocaeli

Uşak

Edirne

Konya

Zonguldak

 Elazığ

 Malatya

 

Erzurum

 Manisa

 

Dişhekimleri Odaları, üyeleri ile doğrudan ilişki içindedirler. Meslektaşlarımız bağlı bulundukları Odalarda, komisyonlarda ve Oda Organlarında çalışarak, gönüllü katkılarıyla mesleğimizin ilerlemesi için çaba göstermektedirler. Mesleğini serbest olarak uygulayan dişhekimleri için Odalarımıza üye olmak, yasal zorunluluktur. Güçlü örgüt bilincindeki meslektaşlarımızın katkıları ile her geçen gün daha iyi ve güzeli gerçekleştiren Odalarımız ve Birliğimiz tam bir uyum içinde, meslektaşlarının hizmetinde amatör bir ruhla görevlerini yerine getirmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği; kamu kurumlarıyla ilişkilerini Merkez Yönetim Kurulu üyeleri aracılığıyla yürüterek, her platformda dişhekimliği mesleğine ait sorunları dile getirmekte ve çözümlere ait önerilerini sorumlu kamu yöneticilerine iletip ve bu konuda her türlü destek ve işbirliği görevini yerine getirmektedir.

Belirli zamanlarda bir araya gelen Başkanlar Konseyi toplantılarıyla, Odalar ve Birlik arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve böylece sorunlara sağlıklı çözümler üretilmesi sağlanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından dişhekimliği mesleğinin standartlarını yükseltmek ve meslek etik ve disiplinini sağlamak amacıyla çıkarılan tüzük, yönetmelik ve genelgeler yayınlanarak dişhekimliği dünyasının bilgisine sunulmaktadır. 

Türk Dişhekimleri Birliği; fakültede edinilen bilgi ve becerilerin unutulmaması, dişhekimliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi, topluma daha nitelikli dişhekimliği hizmeti verilmesini sağlamak amacıyla,  akademik eğitim sonrası Sürekli Dişhekimliği Eğitimi (SDE) programları gerçekleştirmektedir. Dişhekimliği Fakülteleri ile uyum içinde gerçekleştirilen SDE etkinlikleri ile dişhekimliğinde eğitim ve uygulama düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, pek çok konuda yayınladığı kitaplarla dişhekimliği alanındaki önemli bir boşluğunu doldurarak, mesleğin gelişimine katkıda bulunmaktadır. Türk Dişhekimleri Birliği’nin kurulduğu ilk günden bu yana düzenli olarak 2 ayda bir yayınlanan ve üyelere ücretsiz olarak gönderilen Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi ile de, Birlik faaliyetlerinden ve mesleği ilgilendiren güncel gelişmelerden yurdun dört bir yanındaki dişhekimlerinin haberdar olması sağlanmaktadır.

Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık Bakanlığı Ulusal AIDS Komisyonu ve Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Komisyonu Bilimsel Danışma Kurulu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Danışma Kurulu’nda, birer üye ile temsil edilmektedir. Ayrıca Sağlık Bakanlığı`nın sağlık politikaları oluşturmasına yönelik pek çok ortak çalışmasına da katılmakta, ürettiği projelerini paylaşmaktadır.

Birliğimiz;  Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği gibi diğer sağlık meslek birlik ve dernekleri ile ortak toplantı ve işbirliği yaparak sağlık meslek örgütlerinin ortak sorunlarına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Türk Dişhekimleri Birliği, Anayasanın ve yasaların güvencesi ile ülkemizde; demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda meslek ve ülke sorunlarına yönelik çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirliği içindedir.    

Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır