YENİ EKLENENLER
 Ana Sayfa  Site Haritası  İletişim  ENGLISH

DİŞHEKİMLERİ
MESLEK YAŞANTINIZA BAŞLARKEN
Hak, Görev ve Sorumluluklar
Muayenehane Açmak İçin Gerekli Belgeler
Muayenehanelerde Bulunması ve Asılması Gerekenler
Uyulması Gereken Diğer Kurallar
HUKUK
1219 ve 3224 Sayılı Yasalarda Değişiklikler
Yeni Türk Ceza Yasası Düzenlemeleri
Meslek İcrası Sonucu Ortaya Çıkan Sorumluluklar
İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatları Hakkında Karar
Özel Sağlık Kuruluşlarının Denetimi
Mahkeme Kararları
GEREKLİ BİLGİLER
Tip Sözleşme Örneği
Sözleşmeli Çalışan Dişhekimlerinin Ücretleri
Amme Alacaklarına Uygulanan Gecikme Zammı
Maliye Bakanlığı Vergi İletişim Merkezleri
SAHTE DİŞHEKİMLERİ
Sahte Dişhekimleri Halk Sağlığı Sorunudur
Sahte Dişhekimleri İle Mücadelede Satır Başları
Mahkeme Kararları
E-BEYANNAME
POS CİHAZI

DİŞHEKİMİ

Dişhekimi; insan sağlığına ilişkin olarak, dişlerin, diş etlerinin ve bunlarla doğrudan bağlantılı olan ağız ve çene dokularının sağlığının korunması, hastalıklarının ve düzensizliklerinin teşhisi ve tedavisi ve rehabilite edilmesi ile ilgili her türlü mesleki faaliyeti icra etmeye yetkilidir.

Dişhekimliğinin herhangi bir dalında münhasıran uzman olmak ve ünvanı ilan edebilmek için diş hekimliği fakültelerinden veya Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarından alınmış bir uzmanlık belgesine sahip olmak şarttır.

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun`un 30.maddesi `Türkiye Cumhuriyeti dahilinde dişçilik sanatını icra ve diş tabibi unvanını taşıyabilmek için Türk olmak ve Türkiye Darülfünunu Dişçi Mektebinden diploma almak lazımdır.` düzenlemesi ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde dişhekimliği mesleğini yapabilmenin şartlarını ortaya koymuştur.

Bu düzenlemeye göre ülkemizde dişhekimliği mesleğinin uygulanabilmesi için ilgilinin Türk olması ve lisans diplomasının Türkiye`de bulunan üniversitelerin Dişhekimliği Fakültelerinden almış olması gerekmektedir.

Dişhekiminin diplomasının yabancı bir ülkeden alınmış olması halinde ise diplomanın Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, Yurtdışı Yüksekögretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği uyarınca denkliğinin kabul edilmesi ve lisans denklik belgesinin Sağlık Bakanlığı tarafından tescil edilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde dişhekimi olarak çalışmak isteyen Türk soylu yabancılar için vatandaş olma koşulu aranmaz. Ancak Türk soylu yabancılardan oturma ve çalışma izinlerinin yanı sıra öğrenimlerini yurt dışından yapmış Türk vatandaşlarında olduğu gibi diplomalarının ülkemizde verilen dişhekimliğine denk bir eğitim sonucu verilmiş olduğunun Yüksek Öğretim Kurumu tarafından kabul edilmiş olması koşulu aranmaktadır. 


Ana Sayfa |  Site Haritası |  İletişim
TDB |  Kurum ve Kuruluşlar |  Mevzuat |  Tedavi Ücretleri |  İstatistikler |  Sıkça Sorulan Sorular |  Yayınlar |  İlanlar
Dişhekimleri Odaları |  Dişhekimleri | Sürekli Dişhekimliği Eğitimi  | Basın Açıklamaları |  Toplum Ağız Diş Sağlığı |  Etkinlik Takvimi 
 Cihaz ve Malzeme Şikayetleri |  Ferdi Kaza Sigortası | Kongre&Fuar |  Dişhekimi Bul |  Haber Arşivi
© 2009 Türk Dişhekimleri Birliği (TDB) Resmi web sayfasıdır