TADS Yardımı

Sayı     : 001-1. 3167                                                                                     Tarih: 12.12.2017
Konu   : 2018 Yılı Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
              Projeleri TDB Destek Bedeli

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

 

Bilindiği gibi 11.Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 1000’den az olan Odaların Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projelerinin desteklenmesine karar verilmişti.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 6-7 Aralık 2017 tarihli toplantısında, Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen  Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projeler için  2018 yılında 5.750 (beşbinyediyüzelli) TL.  katkıda bulunulmasına ve yılda bir kez ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.    

Saygılarımla,


Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
                                         

                                                                                                   

Dağıtım:  Üye Sayısı 1000’den Az Olan Odalar