Basılı Evrak Ücreti

GENELGE
Sayı     :
001–1. 2158                                                                                   Tarih   : 30.12.2016
Konu   : Basılı Evrak Ücretleri

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında, 2017 yılı için basılı evrak ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Buna göre 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanacak ücretler aşağıya çıkarılmıştır.

Bilgilerinizi rica ederim.
 

Saygılarımla,

Neslihan Sevim
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri

 

2017 Yılında Uygulanacak Basılı Evrak Ücretleri

Kimlik : 25 TL
Oto Arması : 15 TL
Rozet : 15 TL
Protokol Defteri  : 20 TL
​Ağrı Kitabı  : 15 TL
TDB Yayınları  : 10 TL
Teftiş Defteri   : 15 TL


Tabela Logo Çıkartması;

10 x 10   : 7,5 TL
20 x 20  : 12,5 TL
30 x 30 : 12,5 TL
40 x 40 : 12,5 TL