17/2.Dönem TDB Komisyonları

TDB KOMİSYONLARI

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun;  Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhekimleri Odalarına yüklediği görevleri gerektiği gibi yerine getirmek ve kanunda belirtilen amaçları iyi bir iş bölümü içinde gerçekleştirmek üzere Birlik ve Odalar tarafından sürekli ve geçici komisyonlar oluşturulur.

TDB 17/2.Dönem Komisyon Üyeleri için tıklayınız…