17.Dönem Yüksek Disiplin Kurulu

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ
17. DÖNEM YÜKSEK DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ
(2018-2020)

 
Mehmet Eskicioğlu –Başkan

1 Nisan 1963’de Denizli'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamladı. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Denizli Merkezde, Mart 1988’de açtığı muayenehanesinde halen çalışmaktadır. Bir edebiyat sanat dergisinde yayınladığı şiirleri öyküleri ve inceleme yazılarıyla farklı değerlendirmelere ve yaklaşımlara imza atmaktadır. İki şiir kitabı yayınlanmış olmakla beraber roman, öykü ve yeni şiir kitapları üzerinde çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
   
   

Yeşim Odabaşı – Raportör

1965 yılında İzmir’de doğdu. 1986 yılında Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılından itibaren sırasıyla Ordu – Mesudiye, Manisa, Ankara ve Aydın’da kamu hizmetinde çalıştı. 2000-2006 yılları arasında üç dönem Aydın Dişhekimleri Odası Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 11. ve 12. Dönem TDB Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı. 2012-2016 yılları arasında Aydın Dişhekimleri Odası Başkanvekilliği görevini üstlendi. 15. Dönem TDB Kadın Dişhekimleri Komisyonu’nda görev aldı. 16. Dönem de ise TDB Yüksek Disiplin Kurulu Raportörü olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk annesidir.

   
   

Bahaettin Dağlıoğlu- Üye

22.08.1961 yılında Balıkesir’de doğdu. Hacı İlbey İlkokulu, Balıkesir Ortaokulu ve Balıkesir Lisesinde okudu. Öğrenimine 1978-1983 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nde devam etti. 6. Dönem Balıkesir Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri, 7-8-9. Dönemler ve 13-14. Dönemlerde Balıkesir Dişhekimleri Odası Başkanlığı görevlerini yürüttü. 15.Dönem TDB Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı. Halen Balıkesir Merkezde mesleğini serbest olarak sürdürmektedir.

 

   
   

Ahmet Aydın Demirer-Üye

İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretimini babasının işi dolayısıyla Anadolu’nun çeşitli illerinde okudu. Lise öğrenimini İstanbul Haydarpaşa lisesinde okudu. M.Ü. Dişhekimliği Fakültesini bitirdi. 1986 yılında kurucu olarak başladığı İstanbul Dişhekimleri Odasında Yönetim Kurulu Üyeliği, dört dönem Disiplin Kurulu Üyeliği ve Raportörlüğü görevlerinde bulundu. TDB Yüksek Disiplin Kurulunda üç dönem raportör,  bir dönem başkan olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

   
   

Çetin Işık-Üye

1957 yılında Gümüşhane Merkeze bağlı Tekke Beldesinde doğdu. İlkokulu Tekke’de, orta ve lise öğrenimini Gümüşhane’de tamamladı. 1976 yılında şimdiki adı Gazi Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin Dişhekimliği Yüksek Okulunu kazandı. 1982 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi’nden mezun oldu. 1982 yılından bugüne kadar Gümüşhane Merkezde serbest dişhekimi olarak çalışmaktadır. 1990 yılından bugüne kadar Trabzon Dişhekimleri Odası Gümüşhane İl Temsilciliğini görevini yürütmektedir. 2002-2004, 2004-2006, 2006-2008, 2018-2020 TDB delegesi seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

   
   

Ahmet Kanatlı – Üye

1959 Yılında Antakya'da doğdu. 1978 yılında Antakya Lisesi'nden, 1983 yılında Dicle Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Hatay Dişhekimleri Odası'nın bülten ve dergilerinin ilk çıkarılışından itibaren 20 yıl boyunca editörlük görevini üstlendi. Oda web sitesinin kurucusudur ve halen editörlüğünü yapmaktadır. Hatay Dişhekimleri Odası’nda farklı dönemlerde Disiplin Kurulu Raportörlüğü ve Başkanlığı, yine farklı dönemlerde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Evli ve iki çocuk babasıdır.

   
   

Şahinder Önder  - Üye

1974 yılında Kastamonu’da doğdu. İlköğrenimini Ankara'da, orta öğrenimini Samsun'da tamamladıktan sonra 1998 yılında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetini takiben 2013 yılına kadar serbest muayenehanecilik yaptı. 2013 yılından bu yana özel bir ağız diş sağlığı merkezinde çalışmaktadır. Mezuniyetinden hemen sonra Antalya Dişhekimleri Odası'nın çeşitli komisyonlarına katıldı. 2006-2010 yılları arasında iki dönem Antalya Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliğinde ve üç dönem de TDB Delegasyonunda yer aldı. 2016-2018 yılları arasında ise TDB Disiplin Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Antalya Dişhekimleri Odası ve TDB'nin çeşitli komisyonlarında hizmet veren Önder, spor ve fotoğrafla ilgilenmektedir, bir çocuk annesidir.

   
   

Hüseyin Öney- Üye

1969 yılında Antalya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı.1991 yılında Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılından beri kendi muayenehanesinde serbest dişhekimliği yapmaktadır. 2003 yılında Antalya Dişhekimleri Odası Başkanlığında yapılan TDB Uluslararası Kongresi Basım-Yayım Komitesinde görev aldı. Çeşitli dönemlerde Oda Denetleme ve Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca 2010-2014 yıllarında Yönetim Kurulu Üyesi ve  2014-2016 döneminde   Başkanvekilliği görevini yürüttü. 2010-2016 yıllarında Sahte Dişhekimleri ile Mücadele Komisyonu sorumluluğunu üstlendi. 2014-2018 yıllarında da TDB Sahte Dişhekimleri ile Mücadele Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Hipnoz ve doğa sporları ile ilgilenmektedir.

   
   

Gülnihal Neslihan Yamalıoğlu-Üye

1959 yılında Ankara’da doğdu.  İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesini 1981 yılında bitirerek, meslek hayatına serbest dishekimi olarak başladı.  Çeşitli dönemlerde İstanbul Dişhekimleri Odasında Disiplin Kurulu Üyeliği ve Denetleme Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. TDB Kongrelerinde Sergi Komite başkanlıkları yaptı. Halen serbest çalışmaya devam etmektedir.  Evli ve iki çocuk annesidir.

   
   

>>Geçmis Dönem Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Için Tıklayınız...