TADS Yardımı

Sayı     : 001-1. 2788                                                                                   Tarih: 20.12.2018
Konu   : 2019 Yılı Toplum Ağız ve Diş Sağlığı 
              Projeleri TDB Destek Bedeli
 

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Bilindiği gibi 11.Olağan Genel Kurulumuzda üye sayısı 1000’den az olan Odaların Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projelerinin desteklenmesine karar verilmişti.

Merkez Yönetim Kurulumuzun 12-13 Aralık 2018 tarihli toplantısında, Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülen  Toplum Ağız ve Diş Sağlığı Projeler için  2019 yılında 6.900 (altıbindokuzyüz) TL.  katkıda bulunulmasına ve yılda bir kez ödenmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.    

Saygılarımla,


Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri
                                                        

                                                                                               

Dağıtım:  Üye Sayısı 1000’den Az Olan Odalar