Üye Aidatları

GENELGE
Sayı     :
001-1. 2770                                                                                          Tarih  : 19.12.2018
Konu  : 2019 Yılı Üye Aidatları

DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

Türk Dişhekimleri Birliği 17. Olağan Genel Kurulunda alınan karar gereği 2019 üye aidatları;  

  1. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 450,00 TL,
  2. Vakıf üniversitelerinde çalışan dişhekimleri, odalara kayıt ve aidat tutarları konusunda serbest çalışan dişhekimleri statüsünde değerlendirilecektir.
  3. Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin aidatı; 225,00 TL,
  4. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 225,00 TL,
  5. Kayıt Ücreti; 225,00 TL  olacaktır.


 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Ali Gürlek
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Sekreteri