Dişhekimliği Fakülteleri

KURULUŞ TARİHLERİNE GÖRE DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

 
S.NO DİŞHEKİMLİĞİ
FAKÜLTELERİ
KURULUŞ
YILI

1

İstanbul

1908

2

Hacettepe

1963

3

Marmara

1963

4

Ankara

1963

5

Gazi

1968

6

Ege

1968

7

Atatürk

1971

8

Dicle

1976

9

Selçuk

1987

10

Ondokuz Mayıs

1992

11

Çukurova

1993

12

Süleyman Demirel

1995

13

Uludağ

1995

14

Cumhuriyet

1996

15

Yeditepe

1996

16

Başkent

1999

17

Erciyes

2001

18

İnönü

2001

19

Kırıkkale

2002

20

Karadeniz Teknik

2003

21

Kocaeli

2006

22

Gaziantep

2006

23

İstanbul Aydın

2007

24

Bülent Ecevit

2008

25

Eskişehir Osmangazi

2008

26

Yüzüncü Yıl

2008

27

Ordu

2009

28

İstanbul Yeni Yüzyıl

2009

29

İstanbul Medipol

2009

30

Abant İzzet Baysal

2010

31

Bezmi Alem

2010

32

İzmir Katip Çelebi

2010

33

Akdeniz

2010

34

Mustafa Kemal

2010

35

Recep Tayyip Erdoğan

2010

36

Adıyaman

2011

37

Afyon Kocatepe

2011

38

Dumlupınar

2011

39

Adnan Menderes

2011

40

Gaziosmanpaşa

2011

41

Trakya

2011

42

Kafkas

2012

43

Pamukkale

2012

44

Manisa Celal Bayar

2012

45

Necmettin Erbakan

2012

46

Sanko

2013

47

Bingöl

2013

48

Erzincan

2013

49

Fırat

2013

50

Karabük

2013

51

Okan

2013

52

Uşak

2013

53

Biruni

2014

54

Ankara Yıldırım Beyazıt

2014

55

Sakarya

2014

56

Beykent

2014

57

İstanbul Kemerburgaz

2014

58

KTO Karatay

2014

59

Nuh Naci Yazgan

2014

60

Ufuk

2014

61

Acıbadem

2015

62

İstinye

2015

63 Çanakkale Onsekiz Mart 2015
64 Giresun 2015
65 Harran 2015
66 İstanbul Medeniyet 2015
67 Kahramanmaraş Sütcü İmam 2015
68 Mersin 2015
69 Sağlık Bilimleri 2016
70 Alanya Alaaddin Keykubat 2016
71 İzmir Demokrasi 2016
72 Bahçeşehir 2017
73 Namık Kemal 2017

 

 

HENÜZ EĞİTİME BAŞLAMAMIŞ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ

1

Acıbadem

2

Afyon Kocatepe
3 Alanya Alaaddin Keykubat
4 Bahçeşehir

5

Beykent

6

Bingöl
7 Çanakkale Onsekiz Mart

8

Dumlupınar

9

Erzincan
10 Giresun
11 Harran
12 İstanbul Medeniyet

13

İstinye
14 İzmir Demokrasi

15

Kafkas
16 Kahramanmaraş Sütçü İmam

17

Karabük

18

KTO Karatay
19 Manisa Celal Bayar
20 Mersin
21 Namık Kemal

22

Nuh Naci Yazgan
23 Sağlık Bilimleri

24

Sakarya

25

Sanko

26

Ufuk

27

Uludağ


NOT: Şifa ve Zirve Üniversiteleri OHAL kararı ile kapatılmıştır. (23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 inci maddesi)

Güncelleme Tarihi : 14.03.2017