TDB KOMİSYONLARI

3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun;  Türk Dişhekimleri Birliği`ne ve Dişhekimleri Odalarına yüklediği görevleri gerektiği gibi yerine getirmek ve kanunda belirtilen amaçları iyi bir iş bölümü içinde gerçekleştirmek üzere Birlik ve Odalar tarafından sürekli ve geçici komisyonlar oluşturulur.

2016-2018 Dönemi TDB Komisyonları için tıklayınız...