TDB EĞİTİM BURSU

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından 2007–2008 öğretim yılından başlayarak her yıl Dişhekimliği Fakültesi 1. sınıfta okuyan 10 öğrenciye, 5 yıl süreyle karşılıklı olarak Eğitim Bursu verilmektedir.

TDB Eğitim Bursu için her eğitim yılının başında web sitesi üzerinden ve Dişhekimliği Fakülteleri aracılığıyla duyurular yapılmaktadır.

Fakültelerimizin görüşleri alındıktan sonra yapılan başvurular, TDB Merkez Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte ve burs verilecek ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenmektedir.

2017-2018 öğretim yılında burs verilen öğrenci sayısı 106'ya ulaşmıştır.